Õppekorraldus II veerandi viimasel päeval

14. detsember 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

21. detsembril on kõigil klassidel neli esimest tundi.
Loe lisaksOle silmapaistev!

13. detsember 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Mina olen silmapaistev

Loe lisaksIsadepäeva tulemused

20. november 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Loe lisaksMeisterdamine Heleniga

1. november 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Loe lisaksI õppeveerandi tublimad õppurid

22. oktoober 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0K Ä S K K I R I                                                                              19.10.2018     nr 3.-11/16

 

Kiituse avaldamine


Loe lisaksVaheldus vahetund

1. oktoober 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Alates 1. oktoobrist toimuvad pärast 3. ja 4. tundi saalis aktiivsed vahetunnid.
Loe lisaksE-kooli vestluste abi

26. september 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Loe lisaksHakkame lugema!

26. august 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Õpetajad Reet ja Malle on valmis saanud kohustusliku-soovitusliku kirjanduse nimekirjaga.
Loe lisaks(function() { var requestAnimationFrame = window.requestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback) { window.setTimeout(callback, 1000 / 60); }; window.requestAnimationFrame = requestAnimationFrame; })(); var flakes = [], canvas = document.getElementById("canvas"), ctx = canvas.getContext("2d"), flakeCount = 400, mX = -100, mY = -100 canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; function snow() { ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); for (var i = 0; i < flakeCount; i++) { var flake = flakes[i], x = mX, y = mY, minDist = 150, x2 = flake.x, y2 = flake.y; var dist = Math.sqrt((x2 - x) * (x2 - x) + (y2 - y) * (y2 - y)), dx = x2 - x, dy = y2 - y; if (dist < minDist) { var force = minDist / (dist * dist), xcomp = (x - x2) / dist, ycomp = (y - y2) / dist, deltaV = force / 2; flake.velX -= deltaV * xcomp; flake.velY -= deltaV * ycomp; } else { flake.velX *= .98; if (flake.velY <= flake.speed) { flake.velY = flake.speed } flake.velX += Math.cos(flake.step += .05) * flake.stepSize; } ctx.fillStyle = "rgba(255,255,255," + flake.opacity + ")"; flake.y += flake.velY; flake.x += flake.velX; if (flake.y >= canvas.height || flake.y <= 0) { reset(flake); } if (flake.x >= canvas.width || flake.x <= 0) { reset(flake); } ctx.beginPath(); ctx.arc(flake.x, flake.y, flake.size, 0, Math.PI * 2); ctx.fill(); } requestAnimationFrame(snow); }; function reset(flake) { flake.x = Math.floor(Math.random() * canvas.width); flake.y = 0; flake.size = (Math.random() * 3) + 2; flake.speed = (Math.random() * 1) + 0.5; flake.velY = flake.speed; flake.velX = 0; flake.opacity = (Math.random() * 0.5) + 0.3; } function init() { for (var i = 0; i < flakeCount; i++) { var x = Math.floor(Math.random() * canvas.width), y = Math.floor(Math.random() * canvas.height), size = (Math.random() * 3) + 2, speed = (Math.random() * 1) + 0.5, opacity = (Math.random() * 0.5) + 0.3; flakes.push({ speed: speed, velY: speed, velX: 0, x: x, y: y, size: size, stepSize: (Math.random()) / 30, step: 0, opacity: opacity }); } snow(); }; canvas.addEventListener("mousemove", function(e) { mX = e.clientX, mY = e.clientY }); window.addEventListener("resize",function(){ canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; }) init();