Projekt nr 15917 "Kõrveküla Põhikooli õpilaste õppekäigud 2019/20 õppeaastal"
Keskkonnaprogramm
Algus 20.08.2019.

Projekti tutvustus

1.-9. klassi õpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid Eesti Maaülikooli Järvemuuseumis, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest mitmekesisusest, jätkusuutlikust arengust uurimus-, kogemus- ja avastusõppemeetodite käigus. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku käitumismudeli kujunemist, mis omakorda loob võimaluse Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks. Kujundatakse õpilaste käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks ja arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

 

Klassidele toimuvad programmid:

1.-9. klaasidele - Eesti mageveekalad ja veetaimed + parvesõit Võrtsjärvel:

Klass
Õpilaste arv
Kuupäev
1.A klass
18
kevad 2020
1.B klass
15
kevad 2020
1.C klass
18
kevad 2020
1.D klass
18kevad 2020
2.A klass
20
kevad 2020
2.B klass
21
kevad 2020
2.C klass
20
kevad 2020
3.A klass
24
kevad 2020
3.B klass
22
kevad 2020
3.C klass
23
kevad 2020
4.A klass
22
kevad 2020
4.B klass
23
kevad 2020
4.C klass
20
kevad 2020
5.A klass
21
kevad 2020
5.B klass
17
9.09.2019
5.C klass
20
9.09.2019
6.A klass
18
16.09.2019
6.B klass
19
19.09.2019
7.A klass
15
18.09.2019
7.b klass
18
18.09.2019
8.A klass
15
19.09.2019
8.B klass
18
19.09.2019
9.A klass
18
20.09.2019
9.B klass
14
20.09.2019 

********************************************************************************************************Erasmus+ programmi haridusvaldkonna strateegilise koostöö projekt „Through robotics and collaboration to the successful citizens of the 21st century”

(Robootika ja koostöö kaudu 21. sajandi edukateks kodanikeks) 01.09.2017 kuni 31.08.2019.Osaleb 3 kooli:

1.     Kõrveküla Põhikool (Eesti - koordinaator)

2.     Proto gymnasio Komotinis (Komotini, Kreeka)

3.     IES Schamann (Las Palmas de Gran Canaria, Hispaania)


Projekti tutvustus

Meie peamine eesmärk on jagada partneritega oma kogemusi robootika valdkonnas õppetöös. Igaüks meist on haridusprotsessis kasutanud erinevaid robootika vahendeid ja platvorme. On aeg jagada oma teadmisi, kogemusi ja meetodeid teistega. Meie ühine huvi robootika vastu ühendab meid. Oluline on jagada kogemusi ja edulugusid eri riikide esindajate vahel, eesmärgiga töötada välja uusi praktilisi tehnikaid. See projekt on kasulik nii õpetajatele kui ka õpilastele ideede, mõtete ja tehnikate kaudu, sest eesmärk on õppida teiste kogemustest. Koostöö teiste koolidega Euroopa tasandil.