Projekt nr 14396 "Kõrveküla Põhikooli õpilaste õppekäigud 2018/19 õppeaastal"
Keskkonnaprogramm
Algus 01.08.2018.

Projekti tutvustus

1.-9. klassi õpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid Tartu Ülikooli muuseumis, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest mitmekesisusest, jätkusuutlikust arengust uurimus-, kogemus- ja avastusõppemeetodite käigus. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku käitumismudeli kujunemist, mis omakorda loob võimaluse Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks kujundatakse õpilaste käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks ja arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

 

Klassidele toimuvad programmid:

1.-3. klaasidele - Mina, Maa, Universum;
4.-6. klassidele - Ained laboris ja looduses;
7.-9. klassidele - Maailm läbi füüsika ja keemia.

18. september
„Maa“, „Meeletud meeled“, „Päikesesüsteem“
2.a kl
2.b kl
24 õpilast
22 õpilast
20. september
„Maa“, „Meeletud meeled“, „Päikesesüsteem“
2.c kl
3.a kl
22 õpilast
22 õpilast
9. oktoober
„Maa“, „Meeletud meeled“, „Päikesesüsteem“
3.b kl
3.c kl
23 õpilast
20 õpilast
1. november
„Vesi“, „Keemiline maailm“, „Vulkaanid
 ja maavärinad“
4.a kl
20 õpilast

„Heleduskõver“, „Keemiline maailm“, “Vulkaanid
 ja maavärinad“
7.a kl
15 õpilast
2. november
„Vesi“, „Keemiline maailm“, „Vulkaanid
 ja maavärinad“
4.b kl
16 õpilast
 „Heleduskõver“, „Keemiline maailm“, “Vulkaanid
 ja maavärinad“
7.b kl
18 õpilast
15. november
„Vesi“, „Keemiline maailm“, „Vulkaanid
 ja maavärinad“
4.c kl
18 õpilast
15. veebruar
„Vesi“, „Atmosfäär“, „Keemiline maailm“ 5.a kl
18 õpilast
 „Keemiline maailm“, „Atmosfäär“, „Gravitatsioon“ 8.a kl
17 õpilast
19. veebruar
„Vesi“, „Atmosfäär“, „Keemiline maailm“ 5. b kl
16 õpilast
 „Keemiline maailm“, „Atmosfäär“, „Gravitatsioon“ 8.b kl
12 õpilast
13. märts
„Keemiline maailm“, „Vesi“, „Aeg ja ruum“ 6.a kl
13 õpilast
26. märts
„Maa“, „Meeletud meeled“, „Päikesesüsteem“ 1.a kl
1.c kl
19 õpilast
20 õpilast
2. aprill
„Keemiline maailm“, „Vesi“, „Aeg ja ruum“ 6.b kl
18 õpilast
 „Keemiline maailm“, „Atmosfäär“,
„Praktiline astronoomia“
9. kl
12 õpilast
9. aprill
„Maa“, „Meeletud meeled“, „Päikesesüsteem“
1.b kl
22 õpilast********************************************************************************************************Erasmus+ programmi haridusvaldkonna strateegilise koostöö projekt „Through robotics and collaboration to the successful citizens of the 21st century”

(Robootika ja koostöö kaudu 21. sajandi edukateks kodanikeks) 01.09.2017 kuni 31.08.2019.Osaleb 3 kooli:

1.     Kõrveküla Põhikool (Eesti - koordinaator)

2.     Proto gymnasio Komotinis (Komotini, Kreeka)

3.     IES Schamann (Las Palmas de Gran Canaria, Hispaania)


Projekti tutvustus

Meie peamine eesmärk on jagada partneritega oma kogemusi robootika valdkonnas õppetöös. Igaüks meist on haridusprotsessis kasutanud erinevaid robootika vahendeid ja platvorme. On aeg jagada oma teadmisi, kogemusi ja meetodeid teistega. Meie ühine huvi robootika vastu ühendab meid. Oluline on jagada kogemusi ja edulugusid eri riikide esindajate vahel, eesmärgiga töötada välja uusi praktilisi tehnikaid. See projekt on kasulik nii õpetajatele kui ka õpilastele ideede, mõtete ja tehnikate kaudu, sest eesmärk on õppida teiste kogemustest. Koostöö teiste koolidega Euroopa tasandil.

Viimased uudised