Tunniplaan 2017/2018. õppeaastal 

 

Klass

   Esmaspäev  

  Teisipäev  

 Kolmapäev 

   Neljapäev  

      Reede    

1.A

eesti keel

eesti keel

eesti keel

eesti keel

eesti keel

 

rütmika

kehaline

matemaatika

matemaatika

loodus

 

muusika

eesti keel

eesti keel

kehaline

kunst/töö

 

matemaatika

kunst/töö

loodus

muusika

kunst/töö

 

 

 

       

 

 

 

MUDILASKOOR

 

 

MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.B eesti keel eesti keel
eesti keel
eesti keel
kehaline   
muusika
matemaatika
matemaatika
kehaline
matemaatika
eesti keel
eesti keel
kunst/töö
muusika
eesti keel
rütmika
loodus
kunst/töö loodus
kunst/töö
     
MUDILASKOOR MUDILASKOOR


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede 

1.C     eesti keeleesti keel rütmika
kehaline
matemaatika
loodus
matemaatika
matemaatika   muusika
eesti keel
eesti keel
kehaline
eesti keel
eesti keel
kunst/töö
muusika
eesti keel
kunst/töö
loodus
kunst/töö
     
MUDILASKOOR  MUDILASKOOR 
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.A eesti keel
muusika
rütmika
eesti keel
eesti keel
matemaatika
matemaatika
inimeseõpetus
matemaatika
matemaatika
eesti keel
eesti keel
eesti keelloodus
eesti keel
inglise keel
loodus
kunst/töö
muusika
kunst/töö
kehaline
kehaline
kunst/töö
kunst/töö
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.Brütmika
eesti keel
eesti keel
eesti keel
matemaatika
eesti keel
matemaatikamatemaatikamatemaatika
loodus
eesti keel
inglise keelinglise keel
eesti keel
kunst/töö
eesti keel
kehaline
kehaline
inimeseõpetus
kunst/töö
kunst/töö
eesti keel
muusika
muusika

MUDILASKOORMUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.Ceesti keelkehaline
inglise keel
rütmika
matemaatika
matemaatikamatemaatikaeesti keel
eesti keeleesti keel
inimeseõpetus
eesti keel
eesti keel
matemaatikakunst/töö
kunst/töö
loodus
muusika
eesti keel
kunst/töö
muusika

kehaline
loodus

MUDILASKOORMUDILASKOOR


 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

3.A eesti keel
eesti keel
muusika
eesti keel
matemaatika
matemaatika
matemaatika
rütmika
matemaatika
inglise keel
inglise keel
muusika
eesti keel
inglise keel
inimeseõpetus
eesti keel 
eesti keel
kunst/töö
loodus
kehaline
loodus
kehaline
kunst/töö
informaatika
kunst/töö
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

3. Binglise keel
eesti keel
rütmika
eesti keel
inimeseõpetus
muusika
loodus
informaatika
inglise keel
matemaatika
matemaatika
matemaatika
eesti keel
matemaatika
inglise keel
eesti keel
kunst/töö
loodus
eesti keel
muusika
kehaline
kunst/töö
kunst/töö inimeseõp
kehaline
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

3. C

eesti keel

matemaatika

eesti keel

inglise keel

inglise keel

inglise keel
muusikamuusikaeesti keel
inimeseõpetus
matemaatika
kehaline
matemaatika
matemaatika
eesti keel
loodus
eesti keel
informaatika
eesti keel
kunst/töö
kunst/töö
loodus
kehaline
rütmika
kunst/töö

 

 MUDILASKOOR MUDILASK

 


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

4. A
kehaline
matemaatika
matemaatika
eesti keel
matemaatika
eesti keel
eesti keel
eesti keel
kehaline
rütmika
matemaatika
loodus
muusikamatemaatika
käsitöö/tehnol
kunst
muusika
inglise (4.a)
loodus
käsitöö/tehnol
kunst
inglise (Ik2)
eesti keel
inglise (Ik2)
eesti keel
MUDILASKOOR

MUDILASKOOR


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

4.Beesti keel
inglise (4.b)
eesti keel
matemaatika
eesti keel
matemaatika
matemaatika
matemaatika
muusika
matemaatika
kehaline
loodus
käsitöö/tehnol
eesti keel
rütmika
loodus
eesti keel
käsitöö/tehnol
inglise (Ik2)
kunst
inglise (Ik2)
muusika
eesti keel
kehaline
kunst
MUDILASKOOR


MUDILASKOOR
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

5.A
eesti keel
eesti keel
matemaatika
kehaline T
matemaatika
kirjandus
kirjandus
inglise (Ik2)
käsitöö/tehnol
kirjandus
rütmika
matemaatika
inimeseõp (4.b)
käsitöö/tehnolmuusika
kunst (1.c)
inglise (Ik2)
ajalugu
matemaatika
inglise (Ik1)
matemaatika
loodus (4.b)
eesti keel
loodus (4.b)
inforP/kehT
inglise (Ik2)
kehaline P
inforT/kehPajalugu
LASTEKOOR LASTEKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

5. B
eesti keel
matemaatika
inglise keel
kehaline T
inglise keel
kirjandus
käsitöö/tehnol
eesti keel
kunst (1.c)
kirjandus
loodus (4.b)
käsitöö/tehnol
matemaatika
matemaatika
ajalugu
matemaatikaeesti keel
loodus (4.b)
rütmika
matemaatika
inglise keel
kirjandus
ajalugu
inglise keel
infP/kehT
inimeseõp(Ik1)kehaline P
muusika
infT/kehP

LASTEKOOR

LASTEKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

6. A
matemaatika
kehaline T
kehaline P
matemaatikamuusika
ühiskond (Aj)
inglise keel
eesti keel
eesti keel
ajalugu
saksa/vene
loodus
ajalugu
kirjandus
loodus
loodusmatemaatika
matemaatikainglise keel
saksa/vene
eesti keel
saksa/vene
inglise keel
saksa/venematemaatika
kunst (4.a)
käsitöö/tehnolkirjandus
kehaline P
kehaline T
LASTEKOOR käsitöö/tehnol
inimeseõp(Lo2)
LASTEKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

6. B
ühiskond (Aj)
kehaline T
kehaline P
kehaline T
kehaline P
saksa/vene
matemaatika
matemaatika
eesti keel
saksa/vene
matemaatika
ajalugu
saksa/vene
kirjandus
matemaatika
inglise keel
kunst (4.a)
eesti keel
saksa/vene
loodus
käsitöö/tehnolloodus
kirjandus
matemaatikamuusika
käsitöö/tehnolinglise keel
inglise keel
looduseesti keel
LASTEKOOR inimeseõp(Ik1)
ajalugu
LASTEKOOR

 


 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

7. A
bioloogia
saksa/vene
geograafia
matemaatikakehaline P
inimeseõp(M2)
ajalugu
bioloogia
inglise keel
inglise keel
käsitöö/tehnoleesti keel
inglise keel
saksa/vene
matemaatika
käsitöö/tehnolkirjandusmatemaatika
geograafia
kunst
matemaatikamatemaatika
looduseesti keel
ajalugu
loodus
muusikasaksa/vene
kirjandus
kehaline T
LASTEKOOR kehaline T
kehaline P
LASTEKOOR

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

7.Bvene keel
ajalugu
käsitöö/tehnolinimeseõp(Lo2)
kehaline P
inglise keel
eesti keel
käsitöö/tehnolvene keel
muusika
eesti keel
matemaatika
geograafialoodusinglise keel
matemaatika
inglise keel
bioloogia
matemaatikaajalugu
kirjandusgeograafia
vene keel
kirjandusmatemaatika
bioloogia
loodus
matemaatikakunstkehaline T
LASTEKOORkehaline T
kehaline P
LASTEKOOR
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

8.
matemaatikainglise keel
ajalugu
eesti keel
bioloogia
geograafia
saksa/venematemaatika
matemaatika
füüsika
keemiabioloogiakeemia
geograafia
saksa/vene
sakas/vene
matemaatika
inglise keel
inimeseõp(1.a)
eesti keel
füüsika
kirjandus
käsitöö/tehnolkunst
kirjandus
kehT/inforP
ajalugukäsitöö/tehnolinglise keel
      
LASTEKOOR
muusikakehP/inforT
LASTEKOOR/kehP
kehaline T
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

9. A
inglise keel
füüsika
matemaatika
saksa/vene
matemaatika
keemiamatemaatikasaksa/vene
ajalugu(Lo2)
geograafia
matemaatikasaksa/veneeesti keel
muusika
kunst
eesti keel
ühiskond(Lo2)
kirjandus
keemia
bioloogia
bioloogia
inglise keel
ajalugu (Sk)
matemaatika
inglise keel
ühiskond(Sk)kirjandusfüüsikageograafia

LASTEKOOR/kehP
käsitöö/tehnol
LASTEKOOR/kehP
kehaline Tkäsitöö/tehnol
kehaline T

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

9. B
keemia
matemaatikaajalugu (Sk)
muusika
saksa/vene
matemaatika
füüsika
inglise keel
keemia
matemaatika
inglise keel
inglise keel
matemaatika
matemaatika
eesti keel
bioloogia
saksa/venesaksa/vene
eesti keel
kirjandus
ühiskond(Sk)kunst
bioloogia
füüsika
käsitöö/tehnol
kirjandusühiskond(Lo2)
geograafia
ajalugu (Sk)
käsitöö/tehnol
LASTEKOOR/kehP
geograafia

LASTE/keh P


kehaline T

kehaline T


SELGITUSED:

* 5.b, 6.b, 7.b, 9.b eesti keele tunnid toimuvad moodulkorpuses

* 5.ab, 6.ab matemaatika (M2) tunnid toimuvad moodulkorpuses

* ajalooklass asub moodulkorpuses

*Lo2 - so endine ajalooklass (toimuvad kõik bioloogia ja geograafia tunnid)

*Ik2 - jagab ruumi ajalooga (moodulkorpuses)

* Uues moodulmajas on 3.a,b,c klassid ja 2.a klass ning logopeed