Tugisüsteemi tööd reguleerib õppenõustamise nõukogu, kuhu 2017/18. õa kuuluvad järgmised liikmed:

Monika Hänilane (juhataja, HEV koordineerimine, õpiabi 4.-9. kl, lihtsustatud õpe);


Marje Poll (logopeed);


Marina Paddar (sotsiaalpedagoog);


Lehte Kudu (õppealajuhataja, seadusandlus);


Heiki Rokka (aineõpetaja 5.-9. klass, andekad);
 

Reet Rosenberg (aineõpetaja 5.-9. klass);
 

Külvi Rebaste (klassiõpetaja);
 

Piret Jõul (klassiõpetaja).