Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada alates 1. märtsist. Avaldusi ja dokumente saab esitada elektrooniliselt digiallkirjastatult. Eelkool toimub märtsis (alustame kuu lõpus) ja aprillis, täpsemad kuupäevad avaldame kodulehel, seega tasub siin silma peal hoida.Käimas on laulu- ja tantsupeo aasta, mis asetab meie laste õlgadele tavapärasest suurema koormuse. Seetõttu ei toimu tänavu traditsioonilist Miina Härma nimelist võistulaulmist. Selle asemel toimub lastekooridele laulupäev, mille raames õpitakse üsnagi keerulist laulupeo repertuaari, et ühiselt kindlama tundega ettelaulmistele vastu minna.


Viimased uudised

Söögivahetundide vahetused:
  • I VAHETUS   9.40    söövad 1.a kl -3.b kl
  • II VAHETUS  10.45   söövad 3.c kl - 6.b kl
  • III VAHETUS 11.50   söövad 6.c kl - 9.b kl
Koolitoit on õpilastele tasuta. Toitlustamine algab 2. septembrist. Pikapäevarühma lastel on võimalik saada alates 12. septembrist oodet kell 12.55. Selleks tuleb lapsevanemal täita avaldus, millega annab märku, et laps osaleb pikapäevarühma töös ning soovib ka oodet.