ÕPPETÖÖ KORRALDUS 2023/2024. ÕPPEAASTAL


KOOLIVAHEAJAD

I   vaheaeg 23. oktoober 2023. a  –29. oktoober 2023. a;

II  vaheaeg 21. detsember 2023. a  – 7. jaanuar 2024. a;

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a – 3. märts 2024. a;

IV vaheaeg 22. aprill 2024. a – 28. aprill 2024. a;

V  vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. – 31. august 2024.a.


2023/2024. ÕPPEAASTA TRIMESTRID

I     trimester01.09.2023 - 24.11.2023
II   trimester27.11.2023 - 08.03.2024
III trimester11.03.2024 - 12.06.2024

NB! PABERKANDJAL TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE ÕPPEAASTA LÕPUS.


TUNDIDE AJAD                                    

1. tund   8.00 – 8.45
2. tund   8.55 – 9.40
   söögivahetund 1.a - 3.b kl
3. tund 10.00 – 10.45  
           söögivahetund 3.c - 6.b kl
4. tund 11.05 – 11.50
           söögivahetund 6.c - 9.b kl
5. tund 12.10 – 12.55
6. tund 13.05 – 13.50
7. tund 14.00 – 14.45
8. tund 14.55 – 15.40

Pikapäevarühm: esmaspäev - reede kell 12.00 - 16.30. 


Põhikooli LÕPUEKSAMITE õppeained, vormid ja ajad

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles
                       (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
                    (võõrkeele suuline) 12.-14. juuni 2024.a.

TASEMETÖÖDE õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
  • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
  • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
  • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

ÜLEMINEKUEKSAMID
   inglise keel 7. klassile (kirjalik) - 30. mail 2024
   matemaatika 8. klassile (kirjalik) - 31. mail 2024

LOOVTÖÖDE ESITLUSED

Loovtööde esitlemine toimub aulas kell 9.00 järgnevatel kuupäevadel:
   8.a klass - 16. aprill 2024. a;
   8.b klass - 17. aprill 2024. a;
   8.c klass - 18. aprill 2024. a.


Lõpuaktused toimuvad 21. juunil:
9.a klass kell 15.00
9.b klass kell 16.00
9.c klass kell 17.00