Tartu vallas asuv Kõrveküla põhikool võtab alates 1. septembrist 2019 tööle haldusjuhi. Ametikoha suurus 1,0.


Haldusjuhi ülesanneteks on:

  • kooli kinnisvara praktiline haldamine ja hooldus s.h. pisiremontide teostamine;

  • töökeskkonnaspetsialisti ülesannete täitmine;

  • eelarve planeerimine ja arvestamine oma vastutusala lõikes;

  • ressursside efektiivse kasutamise tagamine;

  • kaupade ja teenuste hangete ettevalmistamine ja läbiviimine;

  • tehniliste süsteemide ja seadmete (sh turvasüsteemide) korrasoleku, jäätmekäitluse ning tuleohutuse praktiline tagamine ja sellega seotud dokumentatsiooni korrashoid;

  • tarbimisnäitude õigeaegne jälgimine ja andmete esitamine;

  • abipersonali ( söökla töötajad, koristajad, jt) töö koordineerimine ja ülesannete täitmise kontrollimine; 

  • oma vastutusala lõikes suhtlemine riigiasutustega (n tervisekaitse amet jt) ning aruannete ja ettekirjutuste täitmise tagamine.

Nõudmised kandidaadile.


Vähemalt keskharidus. Juriidilised ja finantsalased algteadmised. Tööks vajalik arvutioskus. Hea suhtlemisoskus, ausus ja leidlikkus, meeskonnatöö oskus, töö organiseerimise võime. Soovitav eelnev töökogemus. Soovitus eelmiselt töökohalt.CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 25. maiks 2019 aadressil Kõrveküla põhikool, Vasula tee 12, Kõrveküla, Tartu vald, 60512 Tartumaa või e-postiga kool@korve.edu.ee.