Õppetöö korraldus 2018/2019


Koolivaheajad

I vaheaeg 22. oktoober 2018. a  – 28. oktoober 2018. a;

II vaheaeg 24. detsember 2018. a  – 6. jaanuar 2019. a;

III vaheaeg 25. veebruar 2019. a – 3. märts 2019. a;

IV vaheaeg 22. aprill 2019. a – 28. aprill 2019. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019 – 31. august 2019.a.


2018/2019. õppeaasta veerandihinded

Veerandihinded pannakse välja e-koolis alljärgnevatel kuupäevadel:

I veerand:           19. oktoober 2018. a (reede);

II veerand:         21. detsember 2018. a (reede);

III veerand:       15. märts 2019. a (reede);

IV veerand:       veerandi  ning aastahinne 31. mai 2019. a (reede).

NB! PABERKANDJAL  E-KOOLI  TUNNISTUS VÄLJASTATAKSE  ÕPPEAASTA LÕPUS


Tundide ajad                                               

1. tund   8.00 – 8.45

2. tund   8.55 – 9.40

     söögivahetund (1.A, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B)

3. tund 10.00 – 10.45

                söögivahetund (1.B, 1.C, 3.A, 3.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B)

4. tund 11.05 – 11.50

                söögivahetund (4.A, 4.B, 4.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.)

5. tund 12.10 – 12.55

6. tund 13.05 – 13.50

7. tund 14.00 – 14.45

8. tund 14.55 – 15.40


Pikapäevarühm:

esmaspäev - reede kell 12.00 - 16.30

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Lõpueksamid toimuvad: 

1) eesti keel ja kirjandus (kirjalik)     3. juuni 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik)                            10. juuni 2019. a;

3) valikeksam (kirjalik)           13. juuni 2019. a.


TASEMETÖÖDE ÕPPEAINED, VORMID  JA  AJAD

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik)                     8. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik)              15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:

1) loodusõpetus (kirjalik)              2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

1) eesti keel (kirjalik)                    14. mai 2019. a;

2) matemaatika                             21. mai 2019. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:

1) loodusõpetus (kirjalik)             25. september 2018. a.


ÜLEMINEKUEKSAMID

7. klass inglise keel (kirjalik)       6. mai 2019. a;

8. klass matemaatika (kirjalik)    6. mai 2019. a.


LOOVTÖÖDE ESITLUSED

8.a klass               9. aprill 2019. a;

8.b klass             10.aprill 2019. a.Õppenõukogu tegevus 2018/2019 õa.


30. mai          Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

                      Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

                      Õpilaste tunnustamise otsustamine.

18. juuni        Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise    

                      otsustamine.

                      Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine.

29. august      Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine.

                      Kooli üldtööplaani kinnitamine.