HOOLEKOGU

Tartu Vallavalitsuse korraldus 30.11.2023 nr 1527
Kõrveküla Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

1. Kinnitada Kõrveküla Põhikooli hoolekogu järgmises koosseisus:
1.1. Egle Nõmmoja  - Tartu valla esindaja;
1.2. Ott Toomsalu - õppenõukogu esindaja;
1.3. Piret Jõul - õppenõukogu esindaja;
1.4. Kadri Muhhin - lapsevanemate esindaja;
1.5. Helen Hirsnik - lapsevanemate esindaja;
1.6. Pille-Riin Meerits  - lapsevanemate esindaja;
1.7. Kärt Joorits - lapsevanemate esindaja;
1.8. Airika Torn - lapsevanemate esindaja;
1.9. Tiina Angerjärv - lapsevanemate esindaja;
1.10. Britta Jürgenson - vilistlaste esindaja;
1.11. Mihkel Kivastik - õpilasesinduse esindaja.

KONTAKT
: hoolekogu@korve.edu.ee