Alates 31.08.2023 kuuluvad Kõrveküla Põhikooli õppenõustamise nõukogusse järgmised liikmed:

OSAPOOLEDESINDAJAD

Juhtimine

Monika Hänilane (HEV õpilaste õppe koordineerija, ÕNNe juhataja, eripedagoog);

Piret Jõul (õppealajuhataja);

Tugimeeskond

Marje Mäepalo (logopeed);

Reet Hannus (sotsiaalpedagoog);

I kooliaste

Kersti Kont (klassiõpetaja);

Anna-Liisa Kirsch (klassiõpetaja);

II kooliaste

Regina Roostar (aineõpetaja, klassijuhataja);

Heiki Rokka (aineõpetaja, klassijuhataja);

III kooliaste

Ott Toomsalu (aineõpetaja, klassijuhataja, andekate rühma juhendaja);

Kadi Mikk (aineõpetaja, klassijuhataja).