Tugisüsteemi tööd reguleerib õppenõustamise nõukogu, kuhu 2021/22. õa kuuluvad järgmised liikmed:

Kadri Muhhin HEV-koordinaator

Marje Poll (logopeed);

Marina Paddar (sotsiaalpedagoog);

Triinu Kilp-Kabel (koolipsühholoog);

Piret Jõul (õppealajuhataja, seadusandlus);

Heiki Rokka (aineõpetaja 5.-9. klass, andekad);

Reet Rosenberg (aineõpetaja 5.-9. klass);

Liisi Kärsin (klassiõpetaja).