Korralised õppenõukogud toimuvad:

24.05.2024 - 9. klasside õpilaste lõpueksamitele lubamine
07.06.2024 - 1. - 8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja
      klassikursust kordama jätmise otsustamine.
             1. - 8. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine.
19.06.2024 - Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
             Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
             Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine.
28.08.2024 -Õppeaasta lõpetamine